Mustafa İnan

Mustafa İnan
  • Doğum Tarihi 1911-01-01
  • Ölüm Tarihi 1967-08-05
  • Doğum Yeri Adana
  • Meslek İnşaat Mühendisi, Mühendis, Bilim İnsanı

Bilim adamı, inşaat mühendisi (D. 1911, Adana – Ö. 5 Ağustos 1967, Freiburg / Almanya). Babası seyyar posta memuru Hüseyin Avni Bey, annesi Rabia Hanım’dır. Kurtuluş Savaşı yıllarında Fransız saldırısından kurtulmak için Konya’ya göç ettiler. İnan orada Şehit Muhtar Bey Mektebi’nde okula başladı. Öğrenimine savaştan sonra döndükleri Adana’da devam etti. Ortaokulun son sınıfında öğrenim gördüğü yatılı okulda Riyaziyeci (matematikçi) lakabıyla anıldı. Sonrasında girdiği Yüksek Mühendis Mektebi (sonradan İstanbul Teknik Üniversitesi)’ni birinci olarak bitirip doktora yapmak üzere İsviçre’ye gitti. Zürih Üniversitesi’nde öğrenimini tamamlayıp Türkiye’ye döndüğünde Yüksek Mühendis Mektebi’nde Teknik Mekanik ve Mukavemet Muallim Muavinliği'ne tayin edildi (1941). Yüksek Mühendislik Mektebi'nin isminin İstanbul Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmesi üzerine doçentliğe getirildi (1944). Bir yıl sonra da profesörlüğe atandı. Daha sonraları Teknik Mekanik ve Genel Mukavemet Kürsüsü başkanı, fakülte dekanı ve rektör olarak hizmet verdi. 1961 seçimlerinden sonra Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) kanunu çıkarıldıktan sonra oluşturulan bilim kurulunda, vefatına kadar görev aldı.

İnan, 1944'te Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Prof. Dr. Jale Ogan'la evlendi. Hüseyin adında bir çocukları oldu. 1967’de ABD, İsviçre ve Almanya'da, bilimsel ve mesleki çalışmalar gerçekleştirmek üzere altı ay süreyle görevlendirildiği dönemde, Türkiye'de nükseden ve anlaşılamayan hastalığının tedavisi için Almanya'nın Freiburg şehrine gitti. Tedavisi devam ederken yattığı hastanede vefat etti.

Mustafa İnan’ın Kayma Merkezi isimli ilk makalesi 1943 yılında yayımlandı.  Bilimsel makalelerinin ve seminerlerinin yanı sıra Kızılderililer'den Arya-Daharma'ya, Düşünme Sanatına kadar birçok konuyla ilgilenip bu konularda yazılar yazdı, konferanslar verdi. Ayrıca edebiyatla yakında ilgilenen, küçük yaştan itibaren Divan Edebiyatı şairlerinin şiirlerini ezberledi, başta Türkçe olmak üzere Farsça, Musevice, Yunanca, Arapça kelimeler ve anlamları üzerine çalışmalar yaptı. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu, Mustafa İnan'a 1971 Hizmet Ödülü verdi. İTÜ Merkez Kütüphanesine ve İstanbul-Ankara arasındaki bir köprüyola adı verildi.

BAŞLICA ESERLERİ:

Cisimlerin Mukavemeti, Elasto-Mekanik'te Başlangıç Değerleri Metodu ve Taşıma Matrisi, Elastik Çubukların Genel teorisi, Düzlemde Elastisite.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha