ADANA'NIN İLÇELERİ

ADANA'NIN İLÇELERİ içeriğini okuyabilir, Gaziantep.com Gez & Gör kategorisinde yer alan ADANA'NIN İLÇELERİ yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.

ADANA'NIN İLÇELERİ

Adana'nın Seyhan, Yüreğir ve Karaisalı merkez ilçeler; Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık diğer ilçeler olmak üzere 13 ilçesi mevcuttur.

Aladağ ilçesi

Aladağ, Adana iline bağlı, doğusunda Kozan, güneyinde İmamoğlu ve Karaisalı, batısında Pozantı, kuzeyinde ise Niğde ili Çamardı İlçesi ve Kayseri ili Yahyalı ilçesi bulunmaktadır. İlçenin çok geniş bölümü tepelik ve dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Aladağ'ın yüzölçümü 1347 km²'dir. Bu alanın 279 km²'si tarım arazisi, geri kalanı ise  orman arazisi ve açık taşlık-kayalık arazidir. Aladağ ilçesi kuzeyde toros dağları, doğu ve güneyden Seyhan nehri ile çevrelenmiştir. Demirkazık  dağı  3688 m rakımı ile torosların en yüksek zirvesi olarak Aladağ sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Ceyhan ilçesi

Ceyhan Türkiye'nin ekonomik olarak en gelişmiş ilçelerinden biri durumunda olup Ortadoğu petrolleri ve Orta Asya enerji kaynaklarının dünyaya açılmasında anakapı görevi görmektedir. Son 20 yılda bir enerji şehri konumuna gelmiştir. Ceyhan tarihi devirler boyunca Hitit, Fenike, Mısır'lılar, Asurlular, İran, Makedonya, Roma, Şelekos, Bizans, Moğol ve Kölemen devletleri arasında el değiştirmiştir.

Feke ilçesi

Feke İlçesi 36–37 kuzey enlemleri ile 34–35 doğu boylamları arasında Akdeniz Bölgesinin kuzey doğusunda yer almaktadır. Ortalama rakımı 620 m.dir. Adana'nın en eski ve turizme açık ilçelerinden biri olan Feke Toros dağlarının eteklerinde yer almaktadır. Doğusu Saimbeyli ve Sumbas ilçeleri, batısı Yahyalı ilçesi, kuzeyi Develi ve Saimbeyli, güneyi Kozan ilçesi ile çevrili olup, yüzölçümü 1335 Km² dir. Adana' ya uzaklığı ise 122 Km'dir.

İmamoğlu ilçesi

İmamoğlu ilçesi, kuzeyinde Kozan, güneyinde Yüreğir ve Ceyhan, doğusunda Ceyhan ve Kozan, batısında ise Aladağ ve Karaisalı ilçeleri olan bir ova ilçesidir. İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 43361'dir. Bunun 30428'si ilçe merkezinde, 12933'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. İlçenin 18 köyü, 1 merkez belediyesi ve 6 mahallesi bulunmaktadır.

Karaisalı ilçesi

Karaisalı 37 kuzey enlemi ile 35 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Adana iline bağlı olan Karaisalı, doğusunda İmamoğlu, güneyinde Yüreğir ve Seyhan, batısında Tarsus ve Pozantı, kuzeyinde Aladağ ilçeleri ile çevrilidir. Adana’nın kuzeyinde ve şehre 47 km uzaklıkta olan Karaisalı’nın yüzölçümü 1.775 km2’dir.

Karataş ilçesi

Karataş İlçesi Doğu Akdeniz bölgesinde  Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin doğal sınırları içerisinde kurulmuştur. Adana merkezine uzaklığı 47 km’dir. Karataş ilçesinde Magarsus Kalesi, Anfi Tiyatro ve Athena Tapınakları Helenistik döneme ait Magarsus Antik kentinin önemli kalıntılarıdır. Magarsus adıyla anılan eski Karataş, bugünkü şehrin 5 km. kadar batısında fenerin bulunduğu yamaç üzerindedir.

 

Kozan ilçesi

İlçe, Kuzeyde Kayseri, Yahyalı, Feke, Saimbeyli; Doğuda Osmaniye, Kadirli; Güneyde Ceyhan, İmamoğlu, Batıda Aladağ ilçeleri ile çevrili olup, yüz ölçümü 1690 Km2 dir. 2000 yılında yapılan nüfus sayımının sonucuna göre ilçe nüfusu, merkez 85.173 ve kırsal ise 56.101 olmak üzere toplam, 141.274'dür.

Pozantı ilçesi

Pozantı ilçesi, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesini birbirine bağlayan yolların kesiştiği Orta Toroslar üzerinde bulunmaktadır. Pozantı, Doğusu Karaisalı ve Aladağ ilçeleri, Batısı Ulukışla, Güneyi Tarsus, Kuzeyi Çamardı ilçeleri ile çevrilidir. Pozantı nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 21.756'dir. Bunun 9627'si ilçe merkezinde, 12.129'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

Saimbeyli ilçesi

Saimbeyli, Adana merkeze 157 km uzaklıkta olup, Orta Toros sıradağları arasında yer almaktadır. Doğusunda Göksun ve Andırın, batısında Develi, kuzeyinde Tufanbeyli, güneyinde Feke ve Kadirli ilçeleri ile komşudur. Yüzölçümü 117.000 hektardır. Denizden yüksekliği (rakım) 1.050 metredir. Menteş, Geçilik, Göktepe ve Ziyarettepe Dağları (1696–2576 m) ilçenin önemli yükseklikleridir.

Seyhan ilçesi

Seyhan İlçesi Adana İlinin iki Merkez İlçesinden biridir. İlçenin doğusunda Yüreğir Batısında, Tarsus, Kuzeyinde Karaisalı, Güneyinde ise Karataş İlçesi yer almaktadır. Denizden 40 Km. içeride kurulan Adana İli, Seyhan Nehrinin iki yakasına yayılmış olmakla birlikte batı yakada Seyhan, doğu yakada ise Yüreğir İlçesi yer almaktadır. İki İlçe M.Ö. 6.yy'da yapılmış 317 m . Uzunluğunda 21 gözlü tarihi Taşköprü ile birbirine bağlamıştır.

Tufanbeyli ilçesi

Yüzölçümü 964 m2, nüfus yoğunluğu yaklaşık 25 kişi/km2'dir. Coğrafi yapısı itibariyle bağlı olduğu Adana ve komşu illere çok uzaktır. Adana'ya 196, Kayseri'ye 178 ve Kahramanmaraş'a 160 km uzaklıktadır. Rakım 1474 m civarındadır. İlçenin nüfusu 2000 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre 20171'dir. Bunun 5332'si ilçe merkezinde, 14839'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır Yüzölçümü 973 km2'dir.

Yumurtalık ilçesi

İlçe, Ceyhan'a bağlı bir bucak merkezi iken 1959 yılında ilçe olmuştur. Eski adı Ayas olan Yumurtalık'ın tarihi ortaçağlara kadar uzanmaktadır. Bir liman şehri olarak bilinen ilçede eski uygarlıklara ait çeşitli eserlere rastlanmaktadır. Bir sahil ilçesi olan Yumurtalık'ta nüfus yaz aylarında 30–40 bin civarına yükselmektedir. 2000 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre ilçenin Nüfusu 22.575’dir.

Yüreğir ilçesi

Adana İlinin iki Merkez İlçesinden biridir. Coğrafi konum olarak Torosların eteğine kurulan Çukurova Üniversitesi’nin güneyinde başlayan Yüreğir İlçesi yerleşim alanı, doğuda Misis havzası, batıda Seyhan Nehri ve güneyde Karataş Ovası ile çevrelenmiş bölgede oluşan yerleşim alanıdır.

ADANA'NIN İLÇELERİ içeriği, 22 Ocak 2019 tarihinde biAdana.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha