Adana Selçuklular Dönemi

Adana Selçuklular Dönemi içeriğini okuyabilir, Gaziantep.com Sizin Adana kategorisinde yer alan Adana Selçuklular Dönemi yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.

Adana Selçuklular Dönemi

Selçuklular, Kırgız bozkırlarından Seyhun nehrinin aşağı vadilerine göç ettikleri zaman, tamamen İslâmiyeti kabul etmişler ve kısa bir zaman içinde de güçlerini arttırmışlardır.

11. yüzyılın ortalarında Selçuklular İran'ı fethettikten Irak'a nüfuz ederek Bağdat'a girdikleri zaman Halifeler Selçukluların himayelerine sığındılar. Bu yıllar süresince kitleler halinde yeni Türk kabilelerinin de bu topraklara akın etmesi ile Selçukluların kuvveti artmıştı. Ve kısa süre içinde Afganistan’dan Bizans sınırlarına kadar uzanan Batı Asya’yı yönetimleri altına almışlardır. Bu durumu bir tehlike olarak gören İmparator Romanos Diogenis (Diyojen), Alp Aslan'ın Suriye'de bulunmasından faydalanarak 100 bin atlı ve bir o kadar da piyade kuvveti ile Azerbaycan'a girmek üzere Doğu seferine başladı. İki ordu 26 Ağustos 1071 Cuma günü öğle üzeri Malazgirt ovasında karşılaştı öğle üzeri başlayan savaş akşama kadar bütün şiddetiyle devam etti. Karanlık bastırmaan Selçuklular tarihte eşine pek az rastlanan muhteşem bir zafer kazanmışlardır. Alp Aslan, Diyojen’in barış teklifini kabul etmiş ve kendisine bir misafir muamelesi göstererek Türk birliklerinin eşliğinde İstanbul’a gitmesine izin vermiştir. Bu sırada İstanbul'da, Diyojen'in esir düştüğü haberi gelince, Michail kral ilân edilmişti. Bunun üzerine Diyojen bir manastıra çekildi ise de yeni İmparator Michail onu rahat bırakmamış ve bunun üzerine Diyojen asker topladı. Malatya üzerinden Çukurova'ya geldi. Ancak burada Bizans kumandanı İvan'a yenik düşen Diyojen esir olmuştur. Abul Farac tarihi Dioyojen'in gözleri oyularak Adana'da hapsedildiği zaman üzüntüsünden başını duvara vurarak kendisini öldürdüğünü yazmaktadır. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu Türk'lerin eline geçmiştir. 1074 yılında Anadolu’nun batı ve güney taraflarını da fetheden Süleyman Şah karargâhı İznik'te kurmuş ve Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Melik Şah tarafından egemenliği tanınarak Halifenin verdiği (Süleyman Şah Bin Kutulmuş) unvanı ile 1077 de Anadolu Selçuklularının sultanı ilan edilmiştir. Oğuz Türkleri daha 1080 tarihinde Karadeniz'den Toroslara kadar Anadolu’yu ellerinde tutmuşlar ve Anadolu Selçuk devletini kurmuşlardı. Bu yeni devlet Bizans için büyük bir tehlike olmakla birlikte Bizans bunu önleyecek bir durumda değildi. Türk kıtaları fazla bir dirençle karşılaşmadan güney batıya doğru ilerlemişler ve bu suretle 1082-1083 yıllarında bütün Çukurova fethedilerek Anadolu Selçuk devletine geçmiş oldu. Bundan sonra da Süleyman Şah Ermeni çeteleri ile mücadeleye başlamıştır.

Adana Selçuklular Dönemi içeriği, 26 Nisan 2019 tarihinde biAdana.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha